Jednou z aktivít v rámci Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove je príprava projektu nového Pútnického centra v Klokočove, ktorý je súčasťou celkovej vízie rekonštrukcie areálu pútnického miesta v Klokočove. V tomto Jubilejnom roku začne realizácia tohto prvého projektu.

Na jeho podporu sa 13. februára v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove konal benefičný večer. Cieľom programu bola prezentácia pútnického miesta v Klokočove, priblíženie jeho histórie i súčasnosti, klokočovskej ikony, taktiež prezentácia zámeru rekonštrukcie pútnického miesta na úrovni celkovej architektonickej vízie areálu i na úrovni projektu budovy Pútnického centra. Súčasťou programu boli aj štyri moderované rozhovory s podporovateľmi pútnického miesta v Klokočove.

Program zahŕňal aj kultúrnu vložku v podobe skladieb v podaní Kňazského zboru Košickej eparchie, umeleckých predstavení študentov Základnej umeleckej školy sv. Cecílie zo Sečoviec a krátkych programov tria Labirsky beťare a speváka Štefana Šteca.

Súčasťou benefičného večera bola aj finančná zbierka na podporu projektu Pútnického domu v Klokočove, ktorá môže byť poskytnutá aj formou prevodu na bankový účet: SK5702000000003021486453.

V prípade neúčasti samotnú darovaciu zmluvu si môže darca, kvôli vlastnému účtovníctvu, stiahnuť z našej webovej stránky.