Termín plánovanej konferencie bude včas oznámený .


Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Gréckokatolícka eparchia Košice a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach

Program:


9.00 – Otvorenie

Klokočov v 17. storočí – Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove

Klokočovská Bohorodička – Ochrankyňa rodín – preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

„Ave Maria, stella brillante di Pócs“ – L’icona miracolosa di Máriapócs nello specchio dell’icona di Klokočov – prof. Dr. István Ivancsó, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

10.30 Diskusia Coffee break


Pieseň o klokočovskej Bohorodičke ako svedectvo o zázraku – prof. PhDr. Peter Žeňuch, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Klokočov v časopise SLOVO – vybrané sekvencie – prof. ThDr. Marek Petro, PhD., GTF PU v Prešove

Mariánsky motív v spirituálnej poézii 20. storočia – doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., GTF PU v Prešove