Program návštevy kardinála Pietra Parolina

Košickej eparchii

Il Programma della visita di Sua Em.za cardinale Pietro Parolin

nell‘ Eparchia di Košice

Program je priebežne aktualizovaný.

Le informazioni vengono aggiornate continuamente.


Návšteva kard.Parolina 26-291220WEB.docx