Jednou z aktivít Jubilejného roka bude aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centrum. Po jej prebudovaní a rozšírení tam vznikne Pútnický dom, v ktorom všetci pútnici do Klokočova nájdu primerané zázemie. Okrem finančných príspevkov od zahraničných sponzorov bude nevyhnutnou súčasťou ekonomického zabezpečenia stavby aj vlastný vklad nášho Eparchiálneho cirkevného spoločenstva.

V súvislosti s prežívaním Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove (Jubilejný rok) sme pripravili viacero podujatí, ktoré sa pre situáciu pandémie nemohli uskutočniť, prípadne sa konali v obmedzenom rozsahu.


Zbierku na Klokočov sme mali naplánovanú na 15.3.2020; náhradný termín bol 6.12.2020 sme taktiež nemohli uskutočniť v plnom rozsahu v dôsledku pandémie koronavírusu.


Chceme vás preto osloviť i touto formou a v prípade vášho rozhodnutia finančne podporiť celoeparchiálnu zbierku na Pútnické centrum, môžete tak urobiť prostredníctvom bankového prevodu na účet SK57 0200 0000 0030 2148 6453 s VS: váš údaj